Ordfører i Eidskog kommune, Kamilla Thue.
Ordfører i Eidskog kommune, Kamilla Thue.

– For lite av det som skjer i Eidskog når offentligheten

– Det er storartet at Eidskog nå får sin egen nettavis, sier ordfører Kamilla Thue.

Publisert

Vi skriver bokstavelig talt historie her. I den første artikkelen i nettavisen mitteidskog.no, den nye nettavisen for nyheter fra kommunen. Det tror ordfører Kamilla Thue at mange har ønsket seg.

– Fordi det skjer veldig mye i Eidskog. Men veldig lite av det når offentligheten, konstaterer hun.

– Det er mitt håp med denne nye muligheten at alt som skjer, i regi av lag og foreninger og alt våre lokale bedrifter får til, kan komme på «trykk» i større grad enn før.

– Mye godt arbeid

– Jeg ser fram mot en større nyhetsdekning fra Eidskog og regner med at det blir både konstruktive og kritiske artikler, sier Thue.

– Vi tåler selvsagt de kritiske spørsmålene når vi tar vanskelige avgjørelser, det er av det gode, understreker hun.

Når det er sagt, synes Thue mediedekningen kan bli litt ensidig.

– Med større nyhetsdekning og -konkurranse at man også tar litt ulike vinklinger på ting. Det er sjelden bare én side av saken som fortjener å komme fram, sier Thue.

– Jeg er opptatt av å fortelle hva kommunen er gode på å gjøre. Det gjøres mye godt arbeid, også innenfor vanskelige tema. Jeg håper det kan bli kjent for flere. Det er gjerne mange sterke meninger om kommunen, men jeg tror ikke alle vet hva de enkelte jobber med og hva vi faktisk får til med være sterkt begrensede ressurser. Ved å bli mer synlige gjennom media kan det også gjøre det enklere å nå gjennom mot sentrale myndigheter, sier hun.

Smått og stort

Større nyhetsdekning gir også anledning til å vise fram alt det gode som skjer, mener Thue.

– Det er et stort savn for mange at det har vært såpass lite Eidskog-nyheter i media, sier hun og tenker næringslivet har langt flere solskinnshistorier enn de som har fått både nasjonal og internasjonal oppmerksomhet, som møbelfabrikken «The Plus» og treskifabrikken Rønning.

– Med større nyhetsdekning av Eidskog håper jeg først og fremst at mange gode saker og mye av det spennende som skjer som fortjener å komme frem i lyset, blir kjent. Det vil bidra til enda mer positivitet. Det kan være små kirkekonserter eller større idrettsarrangementer. Det har generelt vært for få saker som viser fram det Eidskog har å by på, synes hun.

Næringsvekst

– Jeg har forhåpninger til at det blir mer attraktivt å skrive om Eidskog, at vi får flere av våre viktige problemstillinger også på det nasjonale bordet. Og at eksemplene fra næringslivet viser at det er attraktivt å investere her og at vi kan få til spennende ting i Innlandet. Vi kan være med på det grønne skiftet og sette en del standarder. Vi har en gylden mulighet til å prøve å få til enda mer, sier Thue.

Powered by Labrador CMS