Debatt

Tom Svellet og Iselin Vistekleiven i Innlandet Arbeiderparti vil opprette et nasjonalt ressurssenter for arrangementer i Innlandet.

Arrangørfylket Innlandet: Arbeiderpartiet vil etablere nasjonalt ressurssenter

Tom Svellet og Iselin Vistekleiven

Debattinnlegget gir uttrykk for skribentens holdning.

Fylkesvaraordførerkandidat og 3. kandidat for Innlandet Arbeiderparti

Innlandet Arbeiderparti har programfestet at vi skal styrke Innlandets synlighet og posisjon.

Alle arrangementer her i Innlandet skaper oppmerksomhet og positivt omdømme både nasjonalt og internasjonalt. Vi ser store ringvirkninger for næringsliv og lokalsamfunn samtidig som tradisjonsrike arrangørmiljøer har gitt betydelige kompetanseløft til både byene og bygdene våre. 

Etter “the best games ever” OL i 1994 har arrangementene, store som små, lokale, regionale, nasjonale og internasjonale, nærmest stått i kø.

Dette har gitt Innlandet en X-faktor som arrangør som ingen andre regioner i Norge kan vise maken til. Mylderet av arrangementer er i aller høyeste grad samfunns- og næringsutvikling som gir vekst og verdiskaping med avgjørende betydning og store gevinster på en lang rekke områder.

 Frivilligheten tilfører lokalsamfunn store verdier som ikke er synlige i offentlige budsjetter, men verdiskapingen er enorm.

Vi i Arbeiderpartiet støtter og ser frivilligheten og kulturen, noe som gjenspeiler seg tydelig i partiprogrammet vårt og i Hurdalsplattformen.

Som et eksempel videreførte Arbeiderpartiet i siste fylkesbudsjett støtten til regionteatrene i Glåmdal og Nord-Østerdal, noe som høyresida stemte mot.

Vi må vise felles politisk vilje til å opprettholde og videreutvikle arrangørkompetansen som gjennom 30 år har fått så sterke røtter i fylket vårt.

 Arbeiderpartiet ønsker å bidra til sterkere samarbeidsmodeller og kompetansedeling sammen med idretten, kulturen, frivilligheten, næringslivet og det offentlige i Norge. Innlandet Arbeiderparti ønsker derfor å opprette et nasjonalt ressurssenter for arrangementer her i Innlandet. 

Powered by Labrador CMS