Debatt

De unge har talt – Innlandet må vise seg fram

Jon Kristiansen, Richard Heiberg, Tron Baanrud, Ine Wigernæs, Gro Kvanli Dæhlin

Debattinnlegget gir uttrykk for skribentenes holdning.

Jon Kristiansen NHO Innlandet, 

Richard HeibergSparebank1 Østlandet,    

Tron Baanrud Innlandet fylkeskommune Alle tre er styremedlemmer i Agenda Innlandet.

Ine Wigernæs prorektor Høgskolen i Innlandet

Gro Kvanli Dæhlin-viserektor NTNU Gjøvik

  

Arbeidslivet i regionen må bli flinkere til å vise fram seg selv og de jobbmulighetene som finnes. Samtidig må det satses på stedsutvikling og urbane kvaliteter. Dette er to av hovedpoengene i den ferske utgaven av «De unges perspektivmelding». Her er en rekke unge fra Innlandet spurt om hva de mener skal til for å forme en attraktiv region og hva som betyr mest for dem ved valg av bosted, jobb og fritid.

For de fleste er jobbmuligheter helt avgjørende for hvor de velger å bosette seg. En av respondentene sier: «…jeg visste ikke at det fantes så spennende selskaper i Innlandet. (…) Hvis flere unge hadde visst om det, så tror jeg de hadde vært mer inspirert og hatt lyst til å faktisk være der. Og å bosette seg da.»

Hver høst strømmer unge til regionen for å studere ved Høgskolen i Innlandet og NTNU i Gjøvik. Forutsetningene for at disse og andre skal finne arbeidsmarkedet i Innlandet attraktivt er allerede på plass. Vi har internasjonalt ledende industriaktører på Raufoss, toneangivende bioøkonomiselskaper, et av landsdelens fremste finanskonsern som er børsnotert, vi har en kraftkjempe som hver dag forsyner to millioner kunder med strøm, vi har et av Skandinavias ledende industrilokomotiv innen treforedling. Og dette er bare noen av de store. Innlandet har også en underskog med fremadstormende mindre selskaper og gründere innen en rekke næringer. Flere av de har satt, og setter, avtrykk internasjonalt. I tillegg har vi en offentlig sektor som har tusenvis av interessante stillinger og trenger kompetente folk for å levere tjenester som gjør Innlandet til et godt sted å leve. Vi har også en rekke næringslivsklynger, og vi har Science Parker som er planlagt flere steder i regionen.

 Vi har med andre ord mye å heie på, snakke om og vise fram. Men vi er ikke gode nok til dette, er den tydelige meldingen fra de unge. Mulighetene er underkommunisert. Den meldingen må vi ta. Vi må bli flinkere til å framsnakke arbeidslivet i regionen på tvers av bransjer, det offentlige og det private. Som rapporten sier: Når mulighetene og miljøene synliggjøres, øker innlandets attraktivitet. På Agenda Innlandet i Elverum for en uke siden var nærmere 700 næringslivsledere, offentlig ansatte, politikere og studenter samlet. På agendaen var nettopp muligheter for Innlandet framover, og hvordan sette regionen på kartet. Slike samlinger er en viktig møteplass for å skape grobunn for idéer og samarbeid som tar oss framover. Og som synliggjør regionen – både statsministeren og justisministeren deltok på konferansen.

Mens jobb er en forutsetning for at de unge skal flytte hit, er stedsattraktivitet og familie det som gjør at de velger å bli. Rapporten finner at kommunene må satse på attraktive møteplasser og urbane kvaliteter, i tillegg til gode velferdstilbud. De unge ønsker kafeer og et kulturliv som er tilpasset dem. Og de vil ha kollektivtilbud som tar dem dit. I tillegg rangeres nærhet til naturen høyt.

De unges perspektivmelding gir noen føringer for hva vi bør jobbe mer med framover. Det kommer tydelig fram at vi må legge regionkampene på hylla og samarbeide – både det private, det offentlige og utdanningsinstitusjonene. Vi må løfte og framsnakke Innlandet, og vi må gi muligheter til de som har idèer og tør å satse. Da får vi en forent kraft som virkelig setter regionen på kartet.

Powered by Labrador CMS