Debatt

Personer med demens må få aktivitetstilbud som er tilpasset deres behov og interesser, skriver Paal Øieren, styreleder i Nasjonalforeningen for folkehelsen i Innlandet.

Demenssyke trenger aktivitetstilbud

Paal Øieren

Debattinnlegget gir uttrykk for skribentens holdning.

Styreleder i Nasjonalforeningen for folkehelsen Innlandet

Personer med demens må få aktivitetstilbud som er tilpasset deres behov og interesser. Det er lovpålagt at alle kommuner skal ha et slikt tilbud, men i de fleste kommuner i Innlandet er det likevel altfor få plasser.

Derfor oppfordrer vi våre politikere om å støtte oppretting av flere plasser til denne gruppen av hjemmeboende med demens. I følge Helsedirektoratet sin oversikt har Innlandet bare 29% av de som har en demensdiagnose et dagaktivitetstilbud.

Slik programmet Demenskoret har synliggjorde på en så gripende måte, bidrar et godt aktivitetstilbud til sosialt samvær, tilhørighet og mestring for personer med demens. Passivitet og inaktivitet kan fremskynde symptomutviklingen hos demenssyke. Dagaktivitetstilbud kan, sammen med hjemmetjenester, utsette innleggelse i sykehjem. Et godt aktivitetstilbud bidrar også til å ivareta og avlaste pårørende.

Demenskor kan passe for dem som er glade i å synge, men ikke alle. Tilbudene som gis må tilpasses den som skal bruke dem. For en som er fysisk sterk og glad i aktivitet er ikke kaffestund i en krok på sykehjemmet et attraktivt tilbud. For en som er yngre, er det ofte lite interessant å bli plassert sammen med mennesker i en helt annen alderskategori. For en som elsker Rammstein, er treff med “sanger fra krigens dager” lite lokkende. Organiseringen av aktivitetstilbudet bør også være tilpasset pårørendes behov. For eksempel kan det kanskje for noen pårørende oppleves som nyttig med et aktivitetstilbud på kveldstid, fremfor på dagtid.

Powered by Labrador CMS