Debatt

Suhur Lorch Falch og Johannes Wahl Gran er fylkestingrepresentanter for MDG Innlandet

Grønne gjennomslag i posisjon!

Johannes Wahl Gran og Suhur Lorch-Falch,

Debattinnlegget gir uttrykk for skribentens holdning.

Fylkestingsrepresentanter for MDG Innlandet

Med Miljøpartiet De Grønne i posisjon sammen med AP og Høyre, så blir buss for 10,- i hele fylket utvidet til å gjelde helt fram til skolestart. Det blir flere bussavganger mellom byene og nattbusstilbudet styrkes. I tillegg satser vi på matberedskap og Hjertesone rundt skolene. Det siste vil gi tryggere skolevei for barn som sykler og går til skolen!

Vi glemmer selvfølgelig ikke alle som er avhengig av bilen, og øker tempoet i asfalteringen av fylkesveiene. Det skal også satses mer på kultur- og aktiviteter framover. Når det gjelder fornybar energi har vi fått inn føringer som ber kommunene benytte allerede nedbygde arealer for å spare naturen. 

Så langt har vi et godt samarbeid med de to partiene, og vi føler at vi får gjennomslag på områder som styrker gode grønne verdier - naturen, beredskapen og tilbudene som gjør det bedre å leve og vokse opp i Innlandet!

Powered by Labrador CMS