Debatt

Hvem skal bestemme over Norges kraftressurser?

Tove Feltman Hendnes

Debattinnlegget gir uttrykk for skribentens holdning.

Lokallagsleder for Rødt Kongsvinger og omegn

Norge er en del av EUs indre marked gjennom EØS-avtalen. ACER er EU-byrået som skal sikre et felles kraftmarked for hele EU og EØS.

I 2018 vedtok Stortinget at ACER skulle være en del av EØS-avtalen. Det vil si at medlemsstatene skal samordne sine lover og regler om produksjon og omsetning av kraft. Dette regelverket ble kalt tredje energimarkedspakke. Det var stor motstand mot vedtaket både i og utenfor Stortinget. Motstanderne mente at vedtaket begrenser Norges suverene rett til å bestemme over egne kraftressurser.

EU ber nå den norske regjeringen om å ta reglene fra ACERs fjerde energimarkedspakke inn i norsk lov. Dette vil gi ACER myndighet til å overvåke Norges råderett over vår egen kraftproduksjon og forby at norske myndigheter regulerer markedsprisen på strøm. I praksis betyr det at makspris strøm blir ulovlig.

Dette betyr videre at Norge ikke lenger fritt kan bruke inntektene fra salg av kraft til for eksempel å redusere nettleien. Flere midler vil gå til bygging av kabler som fører kraft ut av landet.

Rødt mener at regjeringen må si nei til å innføre de nye EU-reglene. Rødt er for en makspris på 35 øre per kWt for basisforbruk av strøm hos privatkunder og bedrifter i Norge. Men det er også viktig at politikere og folk flest er klar over at denne fjerde energimarkedspakken ikke bare gjelder kraftpriser, men også råderetten over de rike og unike kraftressursene som Norge har.

Powered by Labrador CMS