Debatt

Jon Kristiansen, regiondirektør i NHO Innlandet mener næringslivet i Innlandet er rigget for omstilling.

Innlandet: Rigget for omstilling

Jon Kristiansen

Debattinnlegget gir uttrykk for skribentens holdning.

Regiondirektør i NHO Innlandet

2024 har så langt gitt mange "stang inn" for Innlandet. E6-utbyggingen nord for Lillehammer fortsetter, helseminsisteren har fornyet løftet om Mjøssykehuset, store gjennomslag i nasjonal transportplan og i Langtidsplanen for Forsvaret. Høgskolen i Innlandet blir universitet.

Innlandet står overfor et nytt industrieventyr. Industriparken på Raufoss, med Nammo som motor skal rekruttere 1.500 personer de kommende årene. Green Mountains datasenter på Heggvin ansetter 350 medarbeidere. Store muligheter og ambisjoner er det også i Kongsvingerregionen, verdikjedene innen skog- og landbruk og reiselivet for å nevne noe.

Regionen vår har blitt rik på riktig bruk av naturressursene våre. Jorda, vatnet og skogen. I hundrevis av år har vi skapt verdier og arbeidsplasser av det. Koblet naturressurser med teknologi og to viktige fornybare ressurser; kompetanse og samarbeid. Skarpe hoder, flinke hender, som også fornybare ressurser. Vi løser det med samarbeid; i bedriftene, klyngene og fremoverlente kommuner som er på lag med bedriftene. Det skal vi fortsette med.

Gjennom felles arbeide med Innlandsporteføljen er det satt ambisiøse mål for Innlandet. Vi skal kutte utslippene med 50 prosent, øke eksporten med 50 prosent og skape 10.000 nye jobber fram mot 2030. I fellesskap skal vi jobbe for å kutte utslipp, skape jobber og bidra til et bærekraftig samfunn. Innlandet har en unik posisjon og viser veg inn i det digitale, sirkulære og grønne skiftet.

Bedriftene i Innlandet er svært tydelig på hva som trengs for at vi skal lykkes med disse store ambisjonene. Det handler om forutsigbarhet, næringslivets første bud. Det handler om gode rammebetingelser for å drive norskeide private bedrifter, næringsveger og tilgang til kraft og kompetanse.

De siste årene har lokale eiere og bedrifter opplevd flere uforutsette skatteøkninger uten hensyn til hvordan de rammer. Et rekordhøyt antall gründere, eiere og bedriftsledere har flyttet ut av landet for å skjerme bedriftene sine fra høye uttak for å betale formuesskatt. Norge skal være et godt land å starte og drive en bedrift i, formuesskatten på arbeidende kapital må fjernes.

Østlandet er på vei mot et kraftunderskudd og det er satt stopp for nye større påkoblinger i strømnettet, noe som setter både bedrifter og arbeidsplasser i spill. Behovet for strøm øker nå så voldsomt, at vi allerede om 2-3 år vil bruke mer strøm enn vi produserer. Eneste måten å hindre det på, er å bruke strømmen vi har mer effektivt, øke kraftproduksjonen, forsterke kraftnettet, og opprettholde et nasjonalt kraftoverskudd.

Mangelen på kompetent arbeidskraft er en av Innlandets største utfordringer. Dette hindrer bedriftenes vekst og innovasjon. Aldring, økt helserelatert fravær, flere utenfor arbeidslivet og kompetansegap fører til lavere yrkesdeltakelse. Vi trenger derfor et Arbeidskraftløft for Innlandet. For å bidra til at næringslivet i regionen vår kan tiltrekke, utvikle og beholde arbeidskraft. Det handler om å øke arbeidsinnsatsen i befolkningen og dekke arbeidskraftsbehovet i bedriftene, men også om å adressere store samfunnsutfordringer knyttet til utenforskap, høyt helserelatert fravær og tidlig avgang fra arbeidslivet.

Ja, vi rigger oss for omstilling. Og vi er optimistiske for fremtiden. Sammen skal vi jobbe med utfordringene. La oss fortsette Innlandstrøkket sammen!

Powered by Labrador CMS