Debatt

Klimaverstingen betong!? – Nok er nok!

Øystein Bækkelien

Debattinnlegget gir uttrykk for skribentens holdning.

Daglig leder i Betong Øst

Er betong en klimaversting, eller kan det tenkes at media henger fast i en forestilling fra fortiden?

Før årsskiftet kontaktet vi NRK for å presentere en gladsak; Betong Øst kutter klimagassutslipp. Vi gjør forbedringer hver dag, men denne gangen var det et betydelig grep med utfasing av fossile energikilder i vår produksjon vi ville presentere. NRK laget en sak, men når innslaget ble vist var introduksjonen særdeles negativ ladet. Statskanalen fremstilte oss som en klimaversting!

Dette er et av mange eksempler som underbygger en forestilling noen mediebedrifter ikke kommer ut av. Uansett hva betongindustrien gjør og hvor mye utslipp vi kutter, blir vi fremstilt som klimaverstinger.

Analyser har for lengst dokumentert at forestillingen ikke er sann, men det hjelper ikke. Man kan tidvis føle seg paranoid når man lurer på om fremstillingen skyldes ren uvitenhet eller om det rett og slett handler om læringsresistens.

Vi er en del av løsningen

Når innovative og banebrytende klimatiltak blir fjaset bort, undres vi over hva som må til for å bli kvitt verstingstemplet. Til de som helst vil legge ned betongindustrien har jeg en dårlig nyhet; betong er helt avgjørende for å bygge et tryggere og mer robust samfunn. Betongen er limet som binder lokalsamfunn sammen med bruer, tuneller og veinett. Ingen andre byggematerialer kan erstatte betong til disse formålene. I virkeligheten er det ikke et alternativ å ikke bygge med betong!

Ettersom samfunnet har behov for store mengder betong også i fremtiden, er betongindustrien en viktig del av løsningen, og ikke en del av problemet.

Verden ser til Norge

Sementproduksjon står for de største klimagassutslippene knyttet til betongprodukter. Bransjen har gjort store grep for å få ned utslippene. Siden 2015 har utslippet pr m3 betong gått ned med ca. 30%. Utslippskuttene er et resultat av energieffektivisering, alternative energikilder i sementproduksjonen, nye sementprodukter og mange andre forbedringer.

I Norge har vi utviklet betong med inntil 50% lavere fotavtrykk enn for bare 6 år siden. Alt dette posisjonerer norsk betongindustri fremst i Europa på klimagasskutt, og vi er bedre enn andre materialer i det norske markedet. Når det nå investeres i løsninger for å fange og lagre CO2 knyttet til sementproduksjon, vil Norge bli det første landet i verden til å levere betong med null utslipp. I løpet av 2025 blir utslippene fra norsk sement nesten halvert, og hele verden ser til teknologien som utvikles i Norge.

Mapei har nylig etablert et forskningssenter for bærekraftig betongteknologi som skal gi ytterligere reduksjon av klimagassutslipp, og har nettopp hatt besøk av statsminister Jonas Gahr Støre som snakket varmt om dette i sin nyttårstale.

Dette sier litt om satsningen i bransjen.

Lokale helter

Betong Øst er en lokal leverandør av ferdigbetong med et tyvetalls fabrikker over hele Østlandet og Trøndelag. Betongen lages av norsk sement, kortreist sand og stein fra lokale produsenter. Det er faktisk ikke mulig å produsere mer helnorsk og kortreist enn hva vi gjør.

Våre fabrikker sikrer lokale arbeidsplasser som bidrar med verdiskapende ringvirkninger i distriktene. I samarbeid med fremoverlente samarbeidspartnere gjør vi små og store forbedringer hver eneste dag. Vi selv, og flere av våre leverandører, investerer blant annet tungt for å sikre fossilfri transport.

Med banebrytende teknologi har vi sammen med AF og Betonmast introdusert en mer miljøvennlig betong bestående av gravemasser. Dette er masser som er renset og vasket, og som ellers ville havnet på deponi. Som et resultat av dette vant vi Byggenæringsens Klimapris i 2022.

Sammen med Feiring har vi utviklet maskinsand til betong som erstatter natursand, en ikke-fornybar ressurs som det kreves en ny istid til for å få mer av. Maskinsanden demper trykket på en knapphetsressurs ved å gjenbruke avfall fra pukkproduksjonen.

Til tross for at kunder (overraskende nok) ikke er spesielt flinke til å bestille betong med lavere klimagassutslipp, står vi klare til å produsere betong i alle lavkarbonklasser med sirkulære masser når kunden vil ha det.

Nok er nok!

På tross av enormt fokus på miljøinnovasjon og bærekraftige løsninger, blir betongindustrien fremstilt som klimaverstinger i media. Denne feilinformasjonen spres ukritisk selv om betong i mange tilfeller har et bedre klimagassregnskap enn bygg i andre materialer. Dette er både urettmessig og villedende.

Uavhengig av stempel som verst eller best, vil norsk betongindustri jobbe med innovasjon og utslippskutt hver eneste dag. For å nå klimamålene i Parisavtalen er vi avhengig av at alle bidrar.

Pressen kan spille en viktig rolle dersom man har en mer kunnskapsbasert tilnærming, og ikke dyrker utdaterte narrativ. Media har en maktposisjon som dessverre svært ofte blir misbrukt for å oppnå såkalte «click bate». -Nok er nok, tilegn dere oppdatert kunnskap og hold dere for gode til denne type journalistikk. 

Kilder:

https://tv.nrk.no/serie/distriktsnyheter-oestnytt/202311/DKIN98112223/avspiller

https://www.brevikccs.com/en 

https://www.nrk.no/vestfoldogtelemark/historien-om-sementfabrikken-i-brevik-blir-sett-av-millioner-over-hele-verden-1.16621534

https://kommunikasjon.ntb.no/pressemelding/18021541/mapei-as-far-256-millioner-kroner-fra-innovasjon-norge?publisherId=89989&lang=no

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/statsministeren-deltok-pa-mapeis-lansering-av-nytt-forskningssenter-for-barekraftig-betongteknologi/id3014601/ 

https://www.bygg.no/af-gruppen-betong-ost-og-betonmast-trondelag-vant-byggenaeringens-klimapris-2022/1513271!/ 

https://betongost.no/baerekraft/

Powered by Labrador CMS