Debatt

Konsekvenser av klimaendringene

Anders Marstrander og Suhur Lorch-Falck, MDG Innlandet

Debattinnlegget gir uttrykk for skribentens holdning.

Klimaendringene er her allerede. Vi opplever styrtregn og tørkesommer, flom og ras. Det er lite som tyder på at verden klarer å stoppe disse endringene ved det såkalte 1,5 graders målet. Så vi må nok regne med at det blir verre. Norge slipper billig unna sammenlignet med en del andre land i verden, men vi må likevel være forberedt.

Er Innlandet fylke og kommunene i Innlandet godt nok forberedt på det som er i ferd med å skje? Vi tror ikke det. Man kan alltid bli bedre, og flere ting tyder på at vi har en del å gå på.

Vi har sett at det har rast ut større eller mindre biter av lokalveier som en følge av at vann har gravd ut fundamenteringen. Vi har sett at vann har funnet nye løp etter styrtregn. Vi har sett hetebølger som gir avlingsskader og også påvirker de svakeste blant oss på en negativ måte.

Det sies at beredskap ikke vinner valg, men man kan tape det neste valget dersom beredskapen ikke var god nok da «uhellet» var ute. Det er nå nesten ett år til det neste fylkes- og kommunevalget i Norge, og vi skulle gjerne ha sett at flere partier setter tiltak som vil gjøre oss i stand til å takle klimaendringer høyere opp på agendaen.

Det vi nok vil oppleve de nærmeste 10-20 årene er bare mer av det vi har sett begynnelsen på. Da må vi gjøre noe med det nå, ikke vente til etter at hendelsene har inntruffet. Vi må:

  • Øke bevilgninger til vedlikehold av fylkes- og kommunale veier slik at disse ikke raser ut.
  • Lage flere regnbed der de ikke finnes og på andre måter få en bedre fordrøyning av vannmengdene etter store nedbørsmengder for å redusere flomrisikoen.
  • Vi må sikre at bekkeløp og elver er åpne og med god vegetasjon nær vannet slik at disse kan ta unna økte vannmengder.
  • Redusere tilførsel av næringsstoffer til Mjøsa og andre innsjøer. Disse næringsstoffene kommer ofte fra landbruket grunnet flom etc. og gir økt algevekst og dermed redusert vannkvalitet.
  • Vi må intensivere testing av drikkevann da det er en kjensgjerning at økte temperaturer gir grobunn for bakterier, parasitter og virus.
  • Vi må ha gode kjølemuligheter på sykehjem, eldrehjem og sykehus slik at de svakeste også kan overleve en ny hetesommer.

Alt det vi har nevnt over er ingen store hemmeligheter eller ting vi har funnet på selv. Dette er ting som man kan finne på Miljødirektoratets sider. Problemet slik vi ser det er at altfor få tar denne lett tilgjengelige informasjonen inn over seg, og Miljødirektoratet har laget en rapport der det skrives at mange kommuner ikke har ivaretatt en helhetlig risikovurdering. Dette må det gjøres noe med, og vi i MDG ønsker å bidra til en kraftig forbedring på dette området.

Powered by Labrador CMS