Debatt

Motorsyklist på fv. 55.

Krafttak for å redusere MC-ulykkene

Iselin Vistekleiven og Anders Brabrand

Debattinnlegget gir uttrykk for skribentens holdning.

Iselin Vistekleiven, leder av hovedutvalg for samferdsel i Innlandet fylkeskommune

Anders Brabrand, leder av Innlandet fylkes trafikksikkerhetsutvalg (FTU)

I fjor omkom 20 personer i MC-ulykker i Norge, og fire av disse omkom i Innlandet. Over tid utgjør MC-ulykker ca. 20 prosent av drepte og hardt skadde på Innlandsvegene. Dette er en stor andel av ulykkene sammenlignet med antall motorsykler på vegene.

På veg inn i en ny sommersesong ønsker vi at vi sammen gjør et krafttak. Vi trenger en innsats både fra trafikantene, myndigheter og organisasjoner, for å redusere antallet MC-ulykker.

Fokus på fysiske tiltak

I regi av Innlandet fylkeskommune, i samarbeid med MC-organisasjonene, er det kartlagt typiske strekninger som brukes mye av MC-folket. Det gjennomføres også felles befaringer på disse strekningene. Dette, sammen med ulykkesstatistikk, bruker vi til å prioritere fysiske tiltak på vegnettet som skal bedre trafikksikkerheten for MC-førere.

Stimulere til mer synlighet og bedre kjøreferdigheter

En vanlig årsak til MC-ulykker er at de er lite synlige i trafikkbildet og manglende erfaring og kjøreferdigheter. Vi oppfordrer derfor MC-førere til å plassere seg klokt i kjørebanen, gjøre seg synlig, kjøre tydelig og skaffe seg handlingsrom både foran, bak og til siden.

Vi må gjøre tiltak for at MC-førere skal bli mer synlige og bedre kjøreferdighetene for MC-førere. Innlandet fylkes trafikksikkerhetsutvalg (FTU) deler derfor årlig ut penger til tiltak som skal sette fokus på synlighet og kjøreferdigheter. Vi gir blant annet tilskudd til trafikksikkerhetsdager med fokus på kjøretrening og sikkerhetskurs og informasjonstiltak om kjøreferdigheter, kjøreatferd, synlighet i trafikken og bruk av riktig sikkerhetsutstyr. Trafikksikkerhetsutvalget har blant annet gitt støtte til sikkerhets- og kjøretreninger for MC-førere på Norsk vegmuseum 12. mai, Vålerbanen den 15. og 21. juni og MC-dag for ungdom på Lillehammer den 8. juni.

Gi deg selv en sikker MC-tur

For å redusere antallet MC-ulykker trenger vi også hjelp av trafikantene.

Vi oppfordrer MC-trafikanter til

· Å delta på et kjøretreningskurs

· Vær synlig i trafikken. Bruk gul vest og aller helst gul hjelm

· Å skaffe overblikk for å unngå overraskelser.

· Å søke blikkontakt med andre trafikanter

· Se dit du skal

· Se alltid etter potensielle utveger

· Tilpasse farten som innebærer å senke farten før svinger og velge en fart hvor en som kan oppdages.

Vi oppfordrer også øvrige trafikanter til å være ekstra oppmerksomme i sommer. Dette kan også gjøre det mer trafikksikkert både for MC-førere, bilførere og øvrige trafikanter.

Powered by Labrador CMS