Debatt

Kultur i Innlandet

Tom Svellet.
Tom Svellet.

Kulturen i Innlandet har siden fylkeskommunedirektørens budsjettframlegg fått mye spalteplass.

Forslaget skapte sterke reaksjoner ute i miljøene, så sterke at Fylkestinget vedtok en ny vurdering av tildelingen til kulturinstitusjoner og arrangører.

Hovedutvalg for kultur fikk i oppdrag å ta denne gjennomgangen og på ny kom det reaksjoner, denne gang fra andre deler av kulturlivet.

Dette viser at kulturen har veldig mange engasjerte, entusiastiske og dedikerte ansatte og frivillige i vårt store Innland.

Jeg har full forståelse for at hver og en jobber for sine interesseområder.

Tom Svellet

Debattinnlegget gir uttrykk for skribentens holdning.

Hovedutvalgsleder kultur, Innlandet fylkeskommune

Det er endel av demokratiet og slik skal det være.

Noen må imidlertid skjære igjennom og ta beslutninger. Det mandatet fikk hovedutvalg for kultur av fylkestinget.

Totalvurderingen i utvalget var å ta hensyn til sjanger, regionfordeling og ikke minst frivilligheten i kulturlivet. Uten frivilligheten stopper også kulturen.

Debatten som pågår viser hvilket engasjement og potensiale kulturen har.

Vi i det politiske miljøet ønsker disse meningsutvekslingene velkommen.

Det setter kulturen på kartet på en god og konstruktiv måte. Debatter og ulikt syn på saker gjør at vi kommer videre og utvikler oss.

Over tid har ikke Innlandet fylkeskommune til hensikt å bygge ned hverken Teater Innlandet eller Musikk i Innlandet, våre to politisk vedtatte satsinger.

Ei heller de profesjonelle kunstinstitusjonene hvor vi er ganske tungt inne.

Dagens situasjon i samfunnet gjør imidlertid at vi alle må foreta grundige vurderinger og prioriteringer med hensyn til bruk av ressurser og penger.

Ingen blir uberørt at dette, hverken frivillige organisasjoner eller profesjonelle institusjoner, enten det er i Innlandet eller landet ellers.

Kulturbudsjettet for 2024 er på ca. 225 millioner, og for dette beløpet leveres det kultur av beste kvalitet.

Satt i perspektiv er beløpet mange millioner mindre enn kostnaden fylkeskommunen har pr. år ved å transportere elever til og fra skolen med taxi.

Så hviler det et ansvar på oss som er kulturpolitikere. Vi må gjøre det vi kan for å få mer ressurser til kulturen.

I den jobben ønsker vi å spille på lag med enkeltaktører, institusjoner, frivilligheten og interesseorganisasjonene for kultur.

Vi ser også muligheter i at det utvikles et tettere samarbeid mellom de forskjellige aktørene, noe vi ønsker å motivere for. Kanskje vil dette bli helt nødvendig.

Kultur er en viktig del av livet vi lever og i en urolig verden er den viktigere enn noen gang.

Powered by Labrador CMS