Debatt

Likebehandling?

Anders Melsom

Styrer Eidskog Naturbarnehage

Debattinnlegget gir uttrykk for skribentens holdning.

I dag, fredag 29. september 2023 våknet jeg opp til en artikkel på mitteidskog.no med overskriften «Barnehagen har fått godkjent utvidet kapasitet». Det viser seg at Eidskog kommune v/virksomhetsleder for oppvekst og læring, i samarbeid med barnehagemyndighet har godkjent utvidet kapasitet i Skotterud barnehage fra 72 til 90 plasser.

Dette skjer da et drøyt år etter at vi i Eidskog Naturbarnehage har fått avslag av både kommunen og statsforvalteren i Innlandet på en søknad om utvidelse fra 24 til 30 plasser. Et av argumentene for vårt avslag var at det legges ned en avdeling i en kommunal barnehage høsten 2022, og det vises videre til at det kan bli behov for ytterligere kutt i antall barnehageplasser, dersom barnetallene i kommunen ikke øker. Nå ser det derimot ut til at utvidelser godkjennes, og ikke kuttes. Det legges og til grunn i avslaget at det er ledige plasser i kommunal barnehage.

Eidskog Naturbarnehage er en liten og foreldreeid barnehage som holder til på Vestmarka. Vi står nå i fare for å ikke kunne ta imot to søsken av barn som allerede har plass hos oss, samt barn fra familier som er bosatt på Vestmarka ved opptaket neste høst. Det er jo ledige plasser på Magnor.

«Lov om barnehager» § 11, er klinkende klar på at Kommunen skal likebehandle private og kommunale barnehager når den utfører oppgaver som barnehagemyndighet. Videre kan man lese av § 17 at brukernes, altså foreldrenes ønsker og behov skal tillegges stor vekt ved selve opptaket. Jeg ser ikke hvordan dette kan ivaretas om en småbarnsfamilie bosatt på Vestmarka må kjøre gjennom hele kommunen til Magnor for å levere barnet sitt i barnehagen. Eller om et søskenpar må leveres i to forskjellige barnehager. Er dette å gjøre Eidskog kommune attraktive for tilflytting av nye barnefamilier?

Nå mener ikke jeg at det er noen ting i veien med de kommunale barnehagene i Eidskog kommune. Jeg har selv hatt mine barn i en, og de holder meget høy kvalitet. Men og måtte kjøre over tre mil ekstra til barnehagen tur/retur hver dag, for en småbarnsfamilie som allerede har en hektisk og travel hverdag. Det er uhørt.

Hadde det vært økonomiske forhold som lå til grunn, kunne man hatt noe forståelse for hvordan kommunen opererer. Men det har seg slik at private barnehager får tilskudd tilsvarende hva kommunen selv hadde i kostnader pr. barn for to år siden. Nå er jeg ingen økonom, men med en inflasjon på henholdsvis 3,5% i 2021 og 5,8% i 2022, ser det ut til at kommunen «sparer» bortimot 10% på barn i private barnehager kontra kommunale.

Vi i Eidskog Naturbarnehage har allerede kapasitet, arealer og personell til og ta imot flere barn som ønsker plass hos oss, men vi kan ikke gjøre det uten en godkjennelse om utvidelse fra kommunen. Det burde jo bare være som en formalitet å regne ifølge artikkelen jeg henviste til i begynnelsen av teksten.

Powered by Labrador CMS