Debatt

Våren er kanskje både den travleste og den fineste tida for en sauebonde. På våren får sauene lam, og det er hektisk i fjøset.

Uten bonden – ingen mat!

Gerd Samuelsen og Therese Rudi på vegne av fylkesstyret, Partiet Sentrum Innlandet

Debattinnlegget gir uttrykk for skribentens holdning.

Leder og nestleder, fylkesstyret, Partiet Sentrum Innlandet

Om vi fortsatt vil ha norsk mat på bordet må bonden kunne leve av å være bonde. Vil vi ha levende lokalsamfunn, med både store og små bruk, må bonden ha en rettferdig inntekt, som står i forhold til innsats av arbeid og kapital.

Uten et anstendig inntektsgrunnlag har ikke norsk matvareproduksjon bæredyktige vilkår og målene om selvforsyning, beredskap, sikker matforsyning og omlegging til grønnere produksjon vil ikke være realistiske.

Vi trenger et levedyktig landbruk som evner å produsere sunn og bærekraftig mat.

Uten bonden – ingen mat!

Powered by Labrador CMS