Debatt

Suhur Lorch-Falch og MDG S

Vi jobber for et nasjonalt reisekort

Suhur Lorch-Falch

Debattinnlegget gir uttrykk for skribentens holdning.

1. kandidat Eidskog MDG og 2 . kandidat Innlandet fylke MDG

MDG klarte å dytte 100 millioner til mer buss, og bidro dermed til buss i juli for kun 10, i hele Innlandet. 

På Stortinget har vi foreslått et nasjonalt reisekort etter modell fra Tyskland, så du får månedskort for turer i hele landet for kun 499,- om du er voksen og 249,- om du er ung. Når tyskerne får det til, bør vi klare det her. 

Vi vil bruke vår plass i fylket til å få mer fleksible kollektivløsninger i distriktet og lage et kollektivtilbud folk ønsker å bruke. Ikke bare fordi det er billig, men også fordi det er tilrettelagt. - De stedene MDG har makt blir det billigere og bedre med kollektivtransport!

Powered by Labrador CMS